(0034) 647 146 284 | (0046) 720 22 38 08 info@serveq.es

Besiktning för köp av häst

Blodtest

Blodtest

Att köpa en ny häst är en spännande tid och kräver ofta stora investeringar. Man bör vara uppmärksam och fundera klokt vid tidpunkten när man skall köpa en häst. Vi kan undersöka din nya häst från nos till svans.

Besiktning för köp av häst. häst/ar är en kontroll som innehåller en fullständig fysisk undersökning, samt en omfattande utvärdering av hälta, analys av hur hästen är byggd, andnings undersökning, röntgenundersökning, analys av blod via laboratorium (full blodanalys, läkemedelsanalys och bland annat en analys av specifika sjukdomar) oftalmologisk undersökning etc..

Specifika problem för den framtida ägaren behandlas med särskild hänsyn till den avsedda användningen av hästen. Det görs röntgen på hästen i nacke eller rygg, blodprov, drogtester, ultraljud och endoskopi på hästen, allt efter efterfrågan.

Pre.köp av undersökning för häst - Röntgen och Ecografier

Pre.köp av undersökning för häst – Röntgen och Ecografier

Pre.köp av undersökning för häst - Röntgen och Ecografier

Besiktning av häst – Röntgen och Ecografier

foto numero 1 - ULTIMA FOTO EN PRE-COMPRA