(0034) 647 146 284 | (0046) 720 22 38 08 info@serveq.es

Idrottsmedicin för häst

I SERVEQ är vi veterinärer som är specialiserade inom häst & idrotts medicin. Det är där vi lägger vårat största fokus . Genom idrotts medicinen kan våra kunder få deras hästar att återuppta stor fysiska ansträngning samt uppnå mål genom att få din häst att kunna delta i tävlingar på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder en full service av från våra veterinärer med stor erfarenhet inom tävlingshästar, vi erbjuder:

  • Caballo-Pre.Definitiv diagnos av hälta (hälta) och hantering av ortopediska skador i samband med sport.
  • Fastställa orsaken som producerar ortopediska skador hos hästen och för att kunna se över det mest lämpliga behandligsätt samt att vidta förebyggande åtgärder för behandling.
  • Diagnos och behandling genom en grundlig analys av varje enskilt fall ,studera möjliga orsaker som producerat hältan, analys av biomekaniken,  lever, hjärta, andnings eller blodproblem.
  • Tillämpning och utformning av ett utbildningsprogram  som är baserat på varje enskild häst.

tenno_springt Som veterinärer för hästar vet vi vikten av den fullständiga återhämtning som krävs av sin häst innan man kan återuppta träningar eller övningar. Vi  ger upprättande övervakade riktlinjer, särskilda kostprogram och  genomförande av rehabiliteringsprogram, väl studerat för varje enskilda fall.

Vi använder oss av innovativa tekniker såsom regenerativ medicin, två stora och de mest använda som ger mycket goda resultat är terapier med tillväxtfaktorer (PRP) och stamceller.

Av att vi har rest och upptäckt kända och viktiga ridanläggningar och behandlat många sporthästar i olika delar av världen har öppnat många dörrar och gjort det möjligt för oss att skapa närmare förbindelser med många vänner och samarbetare i olika länder.

Att hålla oss ständigt utbilade hjälper oss att ligga i framkant av nya tekniker samt att allt detta läggs till och utvecklar våra tekniska resurser. Det hjälper oss att framställa den lämpligaste protokollen för att få fram korrekta diagnoser och effektiva behandlingar att jobba med.

numero de foto 5

foto caballo serveq