(0034) 647 146 284 | (0046) 720 22 38 08 info@serveq.es

 Kardiologi för hästar

  Ekokardiografi

Kardiologi för hästar - Ecografi

Kardiologi för hästar – Ecografi

Ekokartiografi är en standardteknik inom kardiologi som används för att diagnostikera hästens hjärta, en teknik som är mycket användbar och väldigt enkel dessutom icke-invasiv. Man studerar hästens bröstkorg med en scanner för att producera tvådimensionella bilder av hjärtat. För närvarande är det den mest användabara teknken, 2D tillåter oss att erhålla bilder i nutid och tvådimensionella (plana snitt av hjärtat, i olika vinklar). Dessutom kan det kompletteras med andra tekniker såsom Doppler.

Kardiologi för hästar - Ecografi

Kardiologi för hästar – Ecografi

DOPPLER. Detta är en teknik som ger oss möjlighet att studera blodflödet i hjärtat. Kardiologi använder vi på hästar för att hitta möjliga störningar i blodflödet, det används även för att analysera form, storlek och funktion av hjärtklaffar,väggar, hjärtsäck ,kransartärer eller vener.

I grund och botten är kardiologi för hästar  genomförd med användning av ultraljud kring hjärtat, och har följande kliniska tillämpningar:

 • Valvupati 
 • Valvulär
 • Medfödd hjärtsjukdom
 • Hjärtsäcksutgjutning
 • Kardiomyopati
 • IHD
 • Disorder aorta (missbildningar)

Electrokardiogram

Kardiologi för hästar

Kardiologi för hästar

Häst elektrokardiogram (EKG eller EKG) är ett test som registrerar den elektriska aktiviteten i hjärtat. Detta är en grafisk representation av hjärtsammandragningarna. Denna kontroll genomförs via elektroder som placeras på huden på hästen för att fånga rytmen, denna förstärks och registreras på ett rutat papper den elektriska aktiviteten i hjärtat och därmed kan man upptäcka eventuella hjärtfel.

Inom Häst idrottsmedicin är denna metod användbar till att;

 • Studera rytmen av hjärtslagen.

• För att studera vilken effekt vissa läkemedel har  på pulsen/ hjärtsammandragningar hos tävlingshästen.

• För att ta reda på tjockleken av väggarna.

• Upptäcka eventuella skador i hjärtat.

• Diagnostisera en hjärtmuskelskada.

• Se liten stroke• Identifiera arytmier.

• se Andra förändringar av hjärtats elektriska aktivitet.

• Bedöma orsakerna till hjärtsvikt.

• EKG är användbar för diagnostisering av hjärtsjukdomar.

Kardiologi för hästar - Elektrokardiogram

Kardiologi för hästar – Elektrokardiogram


Holter elektrokardiogram

Kardiologi för hästar - Holter

Kardiologi för hästar – Holter

Holter EKG eller Holter bildskärm för hästar är en maskin som registrerar och lagrar den elektriska aktiviteten i hjärtat av hästen, den kan spela in hjärtrytmen kontinuerligt under 24 timmar,ofta används denna teknik inom kardiologin för häst .

Placeringen och användningen av Holter är smärtfri samt mycket lätt att använda , man placerar ledande elektroder på hästen. Elektroderna är anslutna till en skärm där pulsen registreras, denna fungerar med batterier.

Holter-EKG  är ett litet föremål som fästs intill sadelgjorden, ridningen kan genomföras som vanligt somtidigt som Holtern arbetar.

När du använder Holters bildskärm, kommer det att registreras elektrisk hjärtaktivitet och en person bör hålla en daglig register över verksamheten på hästen under den tid granskningen av kardiologin för hästen.

Varför Behöver vi en Holter EKG i häst idrottsmedicin?

Kardiologi för hästar - Holter

Kardiologi för hästar – Holter

 • För att bedöma hjärtfunktionen kontinuerligt och under en längre tid.
 • Diagnostisera olika typer av arytmier.
 • För studie av myokardischemi och extraslag
 • Kontrollera om vissa symtom (yrsel, kollaps, trötthet) orsakas av hjärtsjukdomar.
 • Utvärdera en planfikation med läkemedel för att behandla hjärtsjukdomar.
 • Parametrarna är för att i grunden registrera; hjärtfrekvens, ST-segment och räkna och klassificering av hjärtsjukdomar i kardiologi för hästar.