(0034) 647 146 284 | (0046) 720 22 38 08 info@serveq.es

Växt faktorer

centrifufacionEn infiltration rik på tillväxtfaktorer  (PRP) är en allmänt använt preparat av veterinärer för hästar inom idrottsmedicin, framförallt vid behandling av senor och ligament. Då används dessa tekniker för cellförnyelsen och kan också användas för att påskynda läkning muskel- och ledskador samt kan associeras med kirurgi, samt främja vävnadsläkning för hästar som lider sen- och ligamentskador. Behandlingen används på Skador som vanligtvis inte har en god prognos på sin återkomst till rörelsefunktionen inför träning eller träning, på grund av den begränsade elasticiteten i senorna.

Reparationsvävnaden är ofta en svagare senvävnad vilket ökar risken för återfå en skada. De normala senor utan skada, har en hel del typ 1 kollagen.

Efter en skada,måste senor repareras med en massa av kollagen typ 4.

Kollagen typ 1 består av långa fibrer med få tvärbindningar. I kontrast, typ 4 kollagen, är bildad av korta fibrer med många tvärbindningar. Dessa korta fibrer av typ 4 kan inte flytta sig självständigt, och därför är de mycket mer mottagliga för åter få skadan.

prp-6

De främsta fördelarna med tillväxtfaktorer plättfaktorer eller blodplättsrik plasma (PRP) är:

  • Det främjar intensiv neovaskularisation av den skadade vävnaden som hjälper den att få näring, syresättning samt avlägsnande av toxiska metaboliter.

  • Tillväxtfaktorer associerade med ökad cellularitet av  fibrer som stimulerar regenerering typ 1 fibrer i senorna.

  • Det främjar läkningsprocessen, minskar smärta och påskyndar läkning.

  • Påskyndar återhämtningen till halva läkningstiden och gör det möjligt för en återgång till ett djurliv av kvalitet.

  • Tillväxtfaktorer främjar läkning av ben, senor och ligamenta skador. I sår accelererar det  differentieringen av epitelvävnader och dess omorganisation.

Växt faktorer

Växt faktorer

Insamling och förberedelse av trombocytrik plasma är enkel, icke-invasiv  behandling och tar endast ca 30 minuter. För det första är det blod uppsamlat från Jugularvenenpå hästen. Då det överförs till en hållaranordning, som är placerad i en bärbar centrifug. Efter att plasman centrifigerats sprutas denna noggrant in i det skadade området in av veterinären med hjälp av ultraljud.

Det är rekommenderat att upprepa behandlingen två eller tre gånger och observera utvecklingen. Hästar som behandlas med PRP måste genomgå en specifikerad och en inviduell plan under en veterinärs övervakande samt en planering för daglig motion.